na と pa (小辞)

小辞のpaは “まだ、他に”というニュアンスで(他の小辞と比べて)比較的わかりやすいです。なのですが、時の表現と一緒に使うパターンで、意味が分かりにくかったものがあったので整理しておきました。

na lang と pa lang

ナビマニラ lang「~だけ」

na lang ~にします

 • dito na lang. ここにします(タクシーで降りるときなど)
 • ikaw na lang. あなたにします
 • Doon na lang tayo sa may paresan ulit. (You Animal)

akoで~にします、tayoで~にしましょう、という感じの意味になります

pa lang まだ~だけ

 • Pero tatlong linggo pa lang kami ni Inigo (You Animal)
 • Nine pa lang po ako Ma. まだ僕は9歳だよ、母さん (The Hows of US)
 • Tanghali pa lang. Akala ko hapon na. まだ正午だ。僕はもう午後だと思ってたよ (Arkin)

nagyon pa lang これも今はまだだけ、という意味だと思いますが、何か難しい

 • Ngayon pa lang 今はまだだよ=今はじめてだよ(Kita Kita)
 • Ngayon pa lang pag-iipunan na natin yun. 今はまだそれのためにお金をためておきましょう(The Hows of US)

pa lang: [enclitics] just、only、still、only still、only so-and-so much/long

Tagalog.com – pa lang

時の表現 + pa

過去の表現 + pa 前から

参考 Learning Tagalog – past time expression + pa(2) / mula’ pa

過去の表現 + pa で”前から”という意味になります。過去の時が遠くにある感じのニュアンスです。

 • kanina pa さっきから
  • kanina pa akong naghihintay. さっきから待ってるんだけど
  • ≒ matagal na akong naghihintay
 • kailan pa いつから
  • kailan ka pa rito? いつからここにいるの?
  • Kailan n’yo pa ako niloloko ? いつからあなたたちは私を騙してたの(2)?(Kita Kita)←このエントリーを作ろうと思ったきっかけのセリフ
 • kahapon pa 昨日から
  • kahapon pa ang nawawala ang susi. (hindi pa nahanap). 昨日からカギがない ←昨日からずっと(まだ見つかっていない)
 • noon pa 昔から
  • Naiinggit ako sayo noon pa 昔から僕は君に嫉妬しているんだ (The Hows of US)

過去の表現 + pa(2) もっと前に

参考 Learning Tagalog – past time expression + pa(1)

前からずっとという継続中ではない場合もあります。過去の時が遠くにある感じのニュアンスです。

 • kahapon pa ang birthday ko. (tapos na). 私の誕生日は(とっくの昔の)昨日よ。(終わったわ)
 • …. sana, bago pa ito sumabog, makilala man lang kita. それが爆発する”もっと”前に、君と知り合いたい (過去でないですが、~より前の表現で、これも、もっと前にのニュアンスな感じ)

未来の表現 + pa だいぶ後

参考 Learning Tagalog – future time expression + pa

未来の表現 + pa はその時は”まだ”遠いという感じのニュアンスです。

 • mamaya pa あとで
  • mamaya pa ako mag-aaral. あとで勉強します(今はまだしない)
 • bukas pa まだ明日
 • maaga pa まだ早い (未来の表現ではないかもだけど、このニュアンスに近いか?)

他の例

 • almost pa lang まだもう少しよ (The Hows of US) 近いのか遠いのかわからない表現ですが、もうちょっとなんだけどまだよ、と言う感じでしょうか?

その他

matagal na と matagal pa

A: Ilan taon ka nakarita dito? ここに何年住んでるの?

B: matagal na. もう長いよ

A: kailan mo matatapos? いつ終わりますか?

B: matagal pa. まだ長くかかるよ

以上、時間表現+paのニュアンスについて整理しました。

あと、ググってて見つけたんですが、こんなyoutubeがありました。pa-について解説。短い例文がたくさんあっていいかも。

Master Tagalog – Tagalog Enclitic Particles – Part 3 “pa”

よく使う短い表現、その他

 • ako na 僕がやるよ
 • hindi na やめておこう

ニュアンスがはっきりつかめてないもの、その他

 • Okay ka lang? Ay hindi mali. Okay ka na? 大丈夫?おっと、間違い。もう大丈夫? (The Hows of US)
  • okay ka lang と okay ka na、明らかに意味が違うので言い直してるのだと思うのですが、あまりようわかってない。naの方が前と比べて今は的な意味だと思います。
  • c.f. kumusta ka と kumusta ka na? ひさしぶりにあったときはnaをつける?
 • Hindi ko na kaya pa na magpanggap もうこれ以上演じることはできない (Kumpas)
  • naとpaが同じ文に出ているように見えて、たぶん複文
 • kanta pa iyan noong panahon ng nanay ko. baka nga ginamit pa iyan ng tatay ko. それは母さんの時代の歌じゃない。たぶん、父さんがそれを使ったわ (You Animal)

履歴

 • kailan pa いつから からタイトル変更

コメント