kina-

You Animal

Iyan ang napala mo

セリフ You Animal 64:30あたり kina- Kay Roger ko pa lang po nasabi. Kinakasama na niya ngayon ang bestfriend ko. 私はロジャーだけに言ったの...