kina-

未分類

kina-

kina-ではじまる単語はどういう場合があるのか整理してみました。 以下の場合、kina-という単語になります。 語根がkaではじまる動詞の完了、継続相 kialangan(語根)→kailanganin(不定相)→kinakailanga...
You Animal

Iyan ang napala mo

セリフ You Animal 64:30あたり kina- Kay Roger ko pa lang po nasabi. Kinakasama na niya ngayon ang bestfriend ko. 私はロジャーだけに言ったの...