naman

未分類

naman (小辞)

小辞まとめページから分離。あとで整理 naman の意味と例 namanは"対比"のニュアンスでよく使われる小辞ですが、それ以外にもさまざまなニュアンスがあってややこしいです。意味が広くて解釈が難しいのですが、以下のようなタイプに分けて考え...
未分類

patay ka naman

小辞 namanの意味をつかむために、Learning Tagalogのnamanの分類、解説 Learning Tagalog - Enclitic Particles - naman を使って、"patay ka naman"というフレ...
You Animal

Ikaw lang naman ang umiiwas

セリフ You Animal 44:40あたり。別れ際に車の中でイニゴがキスをしようと、この車の窓ガラスは外からは見えないよと言ったのに対して ニンファ: Lagi mo iyang sinasabi sa mga babae mo, 'n...
You Animal

na naman = again

セリフ You Animal 25:00あたり。Naibayad ko sa utang ko... の後のセリフ ロジャー: Ayos lang bang ikaw na muna ngayong buwan? 今月は君が先でもいいかな?...
You Animal

Nilaglag mo naman ako kay Roger. (裏切りのlaglag)

セリフ You Animal 50:00あたり ニンファ: Nilaglag mo naman ako kay Roger. 私をロジャーに落としたのね ジェメリン: Diyan din naman kasi patungo ang lah...