iyong

タガログソング

Kahit Ayaw Mo Na – This Band (2018)

ビデオ 歌詞 歌を使ってタガログ語学習。歌詞を見てひっかったところをメモしていきます。この曲は、単語も平易で、簡単な歌だなーと最初思ったのですが、よく読むといろいろとモヤモヤするところも多々ありました。Kahitikawaymagalit ...
You Animal

iyong maiba lang kahit isang araw ang takbo ng buhay ko.

YouAnimal38:30あたりiyongmaibalangkahitisangarawangtakbongbuhayko. それで、私の人生の流れが、たとえ1日でも変わると字幕の訳Ortryoutsomethingnewevenjust...
You Animal

ano ang iyong love story para sa amin?

YouAnimal01:02:00あたり。またiyongが気になってメモしてみました。セリフanoangiyonglovestoryparasaamin? 君のラブストーリーは何?字幕ではkwentongpag-ibigと書いてますが、オリ...
You Animal

gumaan iyong dibdib ko.

セリフYouAnimal61:00あたりgumaaniyongdibdibko.私の胸が軽くなりました単語gumaan(-um-)軽くなる<gaan軽さc.f.magaan軽い⇔mabigatdibdib胸chestutong乳首nippl...
You Animal

Hindi ko po gusto yung ama.

今日のセリフ。映画YouAnimal63:00ぐらいのセリフ "hindikopogustoyungama.""その父親が好きでないの"これ自体難しいフレーズではないのですが、何か細かいところでモヤモヤしたというかゲシュタルト崩壊したという...