nakaka-

You Animal

nakakapag-Tagalog ka naman pala ng ganyan.

YouAnimal57:00あたり。nakakapag-Tagalogkanamanpalangganyan.そんな風にあなたがタガログ語を話せるなんて。単語makapag-Tagalog(makapag-)タガログ語を話すことができる<m...
You Animal

nakakapigil hininga. nakakalula! (hinga)

YouAnimal42:00あたり。バタンガスからマニラへヘリコプターで帰るシーンで、Ninfaのセリフ。Nakakapigilhininga.nakakaluha!息をのむわ。目まいがしそう。特に難しい文でもないのですが、最近混乱した単語...