WIKApedia

未分類

ふとググってて、WIKIApediaというFacebookコミュニティを見つけました。

Facebook https://www.facebook.com/wikapediaph

WIKApediaとは

フィリピノ語の普及を目的とした非営利団体らしいです。

Facebookのサイトの投稿は2018年を最後に途切れていますが、過去にけっこうな量の投稿があり、基礎的知識から豆知識までたくさんの情報があります。

投稿を元にしたユーザーのコメントもあり、フィリピノ語を題材としてフィリピノ語での解説や議論も見れて一石二丁、タガログ語学習者には興味深いサイトです。

またPDFのブックレット(後述)があり、一冊の本の形でも提供されています。

About WIKApedia

Ang WIKApedia ay isang pribado at non-profit na proyektong naglalayong palaganapin ang wikang Filipino sang-ayon sa tadhana ng 1987 Saligang Batas: “Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa mga umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika.”

WIKApediaは、1987年憲法の規定に従い、フィリピン語の普及を目指す非営利の民間プロジェクトです。フィリピンの国語はフィリピノ語である。発展しつつあるこの言語は、フィリピンの既存の言語や他の言語に基づいて、さらに豊かにし、育成されるべきである。

Isa rin itong kalipunan ng mga aralin at paglilinaw hinggil sa wikang Filipino. Tutugon ang pahinang ito sa mga katanungan at maghahain ng isang lunan para sa makabuluhang diskurso ukol sa wikang Filipino.

これはまた、フィリピノ語に関する一連のレッスンや説明の集合体でもある。このページは質問に答え、フィリピノ語についての意義深い議論のためのスペースを提供する。About WIKApedia (日本語訳ChatGPT4)

用語(あとで調べる)

  • pribado [形] 民間の private
  • Saligang Batas 憲法
    • saligan [名][形] 基本

投稿抜粋

nang/ngの使い方、書くときのngとnangの書き分け。こういう知っておいた方がいい間違いやすいポイントについての投稿もあり

Watosong gamit ng/nang

pintoとpintuanの違い。pintoはドア、pintuanはドアが置かれている場所(出入口)なので、電車で”pintuanにもたれかからないでください”とは言わない。こういうトリビア的な知識もあり幅広い。

Isara ang PINTO? O isara ang PINTUAN?

PDFブックレット

Facebookの投稿と重複してますが、PDFで一冊の本が配布されていました。残念なが配布サイトは閉鎖されてしまってますが、アーカイブサイトから2015年版のPDFを入手することができます。

URL http://pcdspo.gov.ph/ (2016 Internet Archive)

これはなかなかいいかもしれない。しばらくこのサイトを題材にしてみようかな。

コメント