pinag- ~させた

Pinag-LRT na lang ako papasok. LRTで出勤しなさいと言われた

Nag-Jolibee o NagJolibee?

という文で、pinagという接辞はいったいなんだろう?と思ったのがきっかけで、

pinag- ではじまる単語について、どういう場合があるか調べてみました。

以下の動詞の完了相 ~させた、~のために、~について

 • pag-in (~を[語根]させる) または ipag-(~を/~のために[語根]する)
  • Pinag-aral ako ng nanay. 母さんは私を勉強させた
  • Pinagluto ko si Tom. トムのために料理した。
 • pag-an (~に/~について[語根]する)、ただしこの場合-anが残る
  • Anong pinag-usapan natin? 何について話す?

例1

ipag-

ipag-動詞の完了相。ipinag-のiはよく省略されてpinagになります。

恩恵フォーカスが主。目的フォーカスの場合もある。

 • ipagluto(ipag-)[恩恵F] ~のために料理する
 • ipagdiwang(ipag-)[目的F] ~を祝う

Pinagluto ko si Tom. トムのために料理した。

例2

 • o. heto, ha. pinagtabi kita. はい、これ。あなたのために取っといたのよ(can’t buy me love – e19) / ipagtabi 〜のために取っておく(辞書にないけどたぶん)
 • hindi ako pinanganak kahapon. 俺は昨日生まれたんじゃないぜ (can’t buy me love – e24) / ipang-動詞の場合
 • ito na ba’ng pinaggagawa mo? これがあなたのやってることなの?(can’t buy me love)
  • ipaggawa(ipag-)[OF] ~を行う (辞書にない) ≒ gawain?

pag-in

pag-in動詞の完了相。

被使役者フォーカス。pa-inの場合は完了相がpinagでなくてpina。

 • pag-aralin (pag-in) [非使役者F] ~を勉強させる
  • 追記: paaralin (pa-in) という場合もあるらしい

Pinag-aral ako ng nanay. 母さんは私を勉強させた

例2

 • Pinagsindi ko siya ng sigarilyo. 私は彼にたばこの火をつけてもらいました (大学のフィリピン語)
 • Pasensya na at pinaghintay ko kayo. あなたをお待たせしてすみません (大学のフィリピン語)
 • Pinagmukha mo ‘kong tanga. あなたは僕をバカにした(バカのように見せた) (ERE)

追記:pag-inは~させる、という非使役者フォーカス以外に、2つのものを一緒にする的な意味の動詞もあるらしいです (Learning Tagalog – pag-in(2) )。例:pagsamahin ~をくっつける。でもこれも被使役者F的に解釈も可能?

pag-an

pag-an動詞の完了相。ただしこの場合は-anも残る。

方向、話題、目的フォーカス

 • pagtawanan(pag-an) [DF] ~を笑いものにする
 • pag-usapan(pag-an) [話題F] ~について話す

Anong pinag-usapan natin? 何について話す?

例2

 • Pinagtrabahuhan n’yo ‘yan, e. Pinaghirapan natin ‘yan. それはあなたが働いて得たもの、でしょ。それ(を得るため)に僕たちは苦労した (Can’t Buy Me Love – e32 – -2:28)
  • pinag連続で出てきた例
  • pagtrabahuhan ~のために働く、場所フォーカスでなく目的か方向フォーカスな感じ
  • paghirapan ~に苦労する
 • nang malaman nila kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko. 彼らが知るために、俺が経験したことがどれだけ辛いかを (can’t buy me love – e22)
  • pagdaanan 〜を通り抜ける、耐える
 • pinagdududahan na kita 私はもうあなたを疑っている(can’t buy me love – e23)
  • pagdudahan 〜を疑う

改めて整理してみると、あまりないですね?何かもっとたくさんいろんなpinagがあるような印象あったんですが。何か他にあったら随時追記します。

その他

以下は確認がとれてない話

 • ipang- 動詞: 完了相のipinag-が省略されてipagと発音されることもある?
 • pag- 動名詞: 動名詞の過去のことを言うのに pinag~と言う場合がある?

あと、Tagalog.comにコーパス検索ツールがあるんですが、ここで”pinag”で検索すると、pinagを使った例があれこれ出てきて便利。

URL https://www.tagalog.com/examplefinder/

pinagではじまる名詞扱いの単語

 • pinagsasabi 言ったこと、示唆 (≒ ipagsabiの継続相)
  • ano ‘yang pinagsasabi mo? (cant buy me love -e48- -11:56) / 字幕saが一つ多い
 • pinagsamahan 人間関係、絆 (≒ pagsamahanの完了相)
 • (pinaggagawa やってること。ipaggawaの継続相)
 • pinagmulan 元、ソース / pagmulanの完了相
 • (pinagdadaanan )
 • pinagkainan 食器

pinang

 • pinangyarihan シーン
  • pangyayari 出来事
  • may nakita rin kuko sa pinangyarihan ng kremen (crime scene) (cant buy me love – e48- -13:25)
 • pinanggagalingan / pinanggalingan [名,形] 元、ソース(の) < galing
  • …na pinanggagalingan ng padala ng mga OFWs …OFWからの送金元の (ニュース)

例(保留)

コメント