may mukha doon sa kausap ko

セリフ

Kita Kita 46:00あたり。yang mararamdaman, eh の続き。顔お触りシーン。

レア: Hay, kabayan… ねぇ、同胞
sana makita pa rin talaga kita. それでもまだ、本当あなたを見ることができたら

pa rin それでもまだ

makita と kita の間が離れてて一瞬あれどういう意味?と考えてしまいましたが、makitaは動詞、kitaは人称代名詞です。talagaは副詞で、makitaの前とかkitaの後ろでも(たぶん)いいと思います。

トニォ: ‘Di na importanteng malaman mo (ang) hitsura ko, okay? 僕の外見を知るのは重要じゃないよ、分かった?

Hindi s’ya makakatulong sa mundo. 彼は世界を助けることはできない

hitsura [名] 外見

外見が重要→世界を助ける、のくだりがよくわかりませんが、映画の主役じゃないんだから外見なんて重要じゃないよ、ということかな?

doon sa kausap ko

レア: Siyempre, iba parin yung may mukha doon sa kausap ko, di ba? もちろん、それでもまだ違うでしょ、その私の話し相手に顔があるのは

のdoonは指示代名詞のsa形?

may mukha doon sa kausap ko その私の話相手には顔がある

何かモヤモヤする、見慣れない形の文です。

akin na kamay mo

トニォ: Gusto mo ba talagang makita yung mukha ko? 君は本当に僕の顔を見たいの?

レア: Oo naman. Siyempre. ええ、もちろんよ

トニォ: Wait lang. 待って

(Sa) akin na kamay mo. 君の手を僕に

(顔をさわるシーン)

レア: Wow, Ooh, Okay, So… ワオ、オー、オッケイ、つまり・・・

Ang mata mo, mahaba ang pilik, あなたの目、まつ毛は長い

pilik [名] まつ毛 (頻度2)

ang lambot ng pisngi mo,  頬はとてもやわらかいわね

may bigote ka. ヒゲがあるのね

Matangos ang ilong mo. 鼻が高いわね

matangos 長くて尖った(鼻)(頻度3) < tangos 半島、尖った

Alam mo, feeling ko, ang pogi-pogi mo 知ってる?私が思うに、あなたはとてもハンサムね

feeling ko, kung… 私が思うに、もし・・・

kung makikita kita, pang-leading man yung mukha mo, eh もしあなたを見たら、あなたの顔は主演男優用(と私は思うしょう)、エェ

pang-leading man 主役用。leading manは英語で、主演男優。

英語のmanがタガログ語の文中にシレっと入ってると混乱しますね。

最後のehは⤴で、じゃない?付加疑問文的なニュアンスでしょうか。

feeling koは字幕では sa palagay ko になってます。

トニォ: Bulag ka nga. 君は本当に盲人だな

僕をハンサム呼ばわりなんて、と照れてる発言。

コメント