nitong hayap na ‘to

セリフ

You Animal 31:00あたり

[ニンファ] Kapal ng balahibo nitong hayap na ‘to! この動物の毛はなんて厚いの

Naibigay ko na po ang pabango. Wala na po tayong pag-uusapan dapat. 香水はすでにあげました。私たちが話し合わなければいけないことはもうありません。

[イニゴ] Pag-usapan natin ang pagseselos mo. 君の嫉妬について話会おう

nitong hayap na ‘to!

先頭のangが省略されている感嘆表現だと思います、たぶん。

なんて毛が厚いの、という慣用表現があるのか不明ですが、

Ang kapal ng mukha mo なんて面の皮が厚いんだ(厚かましいんだ)

にかけたオリジナル表現かもしれません。

nitong hayop na ito. という表現が、最初何か変な感じもしましたが、指示代名詞を使ってこういう表現はよくあるみたいです。

この犬表現 (指示代名詞)

なお、字幕では “kapal ng balahibo nito!” で終わってます。

後ろ置き dapat

“Wala na po tayong pag-uusapan dapat

とdapatが後ろについてますがこういう形もあるんですね(?)

  • Dapat (na) gagawin. やらなければいけない
  • Wala dapat (na) gagawin. やらなければいけないことはない
  • Wala gagawin(g) dapat. (←この書き方か)

(リンカーが必要かいらないかイマイチ不明)

コメント