Nagkalat naman ang mga borta sa Kamias.

You Animal 11:00あたり。ボーイフレンドがいない、というウサギ友人にニンファが冗談で言う言葉

Kung walang patutu(*) sayo,

Nagkalat naman ang mga borta sa Kamias. カミアスにはマッチョが散らばってるわ(たくさんいるわ)

Pag-ipunan mo na lang. 貯金しなさい

単語

 • magkalat(mag-) 散らばる
 • Kamias カミアス(地名)
 • borta マッチョ(スラング)
 • pag-ipunan(pag-an) ~のために?貯金する < ipon
  • mag-ipon(mag-)[AF] 貯める、ipunin(-in)[OF] ~を貯める
  • [語根] ipon 貯める、tapon 捨てる
 • na lang ~にします(小辞の組み合わせ)

セリフ自体は簡単なのですが、意味がよくつかめないです。背景知識が必要?カミアスはマッチョバー、ホストクラブ的なものがたくさんある場所で有名なのでしょうか?

字幕訳

 • 英語:You can always pay for macho esscorts. Just save up.
 • 日本語:(出会いがなければ、)貯金してエスコートを買うとか

追記 patutu (?)

字幕では “kung walang may gusto” になってますが、patutu みたいなことを言ってますが、スラングぽいですが、何と言っているか謎です。

papa 2 ?

patotos ? (patatas ジャガイモから転じて?)

コメント