walang iwanan

セリフ

60:40 あたり。トニォ、札幌へ旅立ち

walang iwanan

Goodbye, Tokyo さよなら、トウキョウ
Sapporo, walang iwanan ah! サッポロ、置いてくのはなしだぞ、あ
Sa’n tayo? どこ行こう?
Doon… あっちだ…
Tara! さあ行こう

  • iwanan(-an)[DF]~を置いていく、見捨てる
    • = iwan?

walang iwananですが、置いていくのはない → 置いていかないようにしようぜ(見捨てないぞ&見捨てないで)という意味だと思います。

国連のスローガンの一つに、leave no one behind(誰も取り残さない)というのがありますが、これのタガログ語は、walang iwananのようです。( Filipinos to promise, “Walang iwanan” )

ahはhaみたいな、念押しっぽく聞こえます。

(電車でトウキョウからサッポロへ)

Isa. ひとつ
Isang beses ko lang pinag-isipan kung sa’n ako pupunta. 一度だけ、僕はどこに行くか考えた
Sapporo. サッポロ
Malayo sa lahat. すべてから離れて
At malayo sa mga alaala. そして、思い出から離れて

  • pag-isipan(pag-an)[OF] ~を考える
  • alaala [名] 思い出

(サッポロ到着)

Isa. ひとつ(なぜ繰り返し?)
Isang beses lang akong nagmahal. 一度だけ僕は愛した
Masama ba’ng magmahal nang isang beses lang ? 一度だけ愛するのは悪いこと?
Isang beses din akong bumagsak nang ganito dahil sa isa. また一度だけ、一人のために僕はこんなにぶっ壊れた

bumagsak(-um-)[AF] 衝突して壊れる、落ちる

コメント