ang形容詞語根+動詞

タガログソング

Lakas Tama – Mike Kosa (2009?)

一時期Tiktokで流行ってたLakas Tama 動画 歌詞 ラップの曲で、状況や感情を描写してる歌詞で、普通の歌より文の構成がちゃんとしてるかも。でも、長くて知らない単語たくさんで、謎表現もあり、大変だった・・・ 注目表現 lakas ...
タガログソング

I believe – Jimmy Bondoc (2006?)

動画 歌詞&英語訳 この歌は猟奇的な彼女(Sassy Girl, 2001)という韓国映画の主題歌のカバーらしいです。知らんかった。(韓国語版歌詞 メロディーとi believeは同じですが、他の歌詞は別物ですね) 注目表現 Kung ka...
Kita Kita

ang tagal-tagal nating magkakilala

セリフ Kita Kiat 51:50あたり。 ang 語根 + ng主語 + 動詞 (ケーブルカー) レア: Ewan ko, bakit parang feeling ko, 分からないけど、どうしてかしら、まるで、私は感じるのang ...
Kita Kita

Ang sarap maglambingan

セリフ Kita Kita 37:00あたり レア: Ikaw ba, naka-experience ka na ng winter? あなた、冬を経験したとこはある? maka-experience(maka-) 経験する(頻度5) =...
You Animal

mas hindi naman puwedeng dede ko

セリフ You Animal 55:30あたり。....na wala namang laman の続き ang +語根 + 動詞 (形容詞の感嘆表現に動詞もつく場合) 母親: Huminahon ka, Ninfa 落ち着きなさい、ニンフ...