magpagaling ka. kami na ang bahala. (galing, bahala)

You Animal 50:00あたり

Magpagaling ka. よくなってね

Kami na ni Inigo ang bahala sa’yo. イニゴと私たちに、あなたのことはまかせて

日常会話頻出表現的なものを復習

galing

別のエントリーに移動しました→galing よい、~から来る

bahala

“Kami na (ni Inigo) ang bahala sa’yo.” で、私たちに(イニゴ含む)に、あなたにのことは任せて

という意味になります。

別のエントリーに移動しました → bahala 責任(まかせる or 勝手にして)

コメント