Huling Sandali – December Avenue (2019)

Huling Sandali が曲タイトル、 December Avenue がバンド名。

動画 https://www.youtube.com/watch?v=MyMmB7vnO9c

バンド情報 https://en.wikipedia.org/wiki/December_Avenue_(band)

歌詞&訳

Huling Sandali (曲タイトル)最後の瞬間

Hindi mapigil ang bugso ng aking puso 僕の心の高まりを抑えることができない
Sa tuwing ako’y papalapit sayo 君に近づくたびに
Maaari bang hingin ang iyong kamay 君の手を求めてもいい?
Hawakan mo’t huwag mong bitawan 僕をつかんで離さないで

 • mapigil(ma-)[OF状況] < pigilin(-in)[OF] ~を抑える
 • bugso 突風、ほとばしり
 • papalapit [副] 近づいて palapit [形] 近づく
 • hingin(-in)[OF] ~を求める
 • bitawan(-an)[OF] ~を離す = bitiwan

Hindi mapigil ang tibok ng aking puso 僕の心臓の鼓動を抑えることができない
Sa tuwing ako’y nakatingin sayo 君を見つめるたびに
Maaari bang huwag kang humiwalay 離れないでいい?
Dahil sandali na lang 少しの間だけだから

 • humiwalay(-um-)[AF] 離れる、別れる
 • Dahil sandali na lang 
  • sandali lang ちょっとだけ
  • sandali na lang 今ちょっどだけ(sandali lang より今すぐな感じ?)

Darating din ang gabing walang pipigil sa’tin 夜も来る、僕たちを止めるものはない
Kung hindi ngayon aasa bang maibabalik ang kahapon もし今でなければ、昨日を取り戻せることを期待するのか?
Kahit sandali palayain ang pusong ‘di mapigil たとえ一瞬でも、抑えられない心を開放して
Sana’y tayong dalawa sa huling pagkakataon na ika’y magiging akin 願っている、最後の機会に僕たちが2人、君が僕のものになることを

 • umasa(-um-)[AF] 期待する
  • AF動詞 + リンカー + 動詞の形
 • maibalik(mai-)[OF状況] < ibalki(i-)[OF] ~を返す、戻す
  • c.f. isauli(i-)[OF] ~を返却する
 • palayain (pa-in)[使役OF?] ~を自由にする、開放する

Hindi matigil ang gulo sa aking isip 僕の考えの中の混乱を抑えることができない
At para bang walang kasing sakit そして比類ない痛みのようなものなのか? (同等の痛みのないようですか?)
Alaala mong hindi ko malimutan 僕が忘れることのできない君の記憶
Oras lang ang may alam 時だけが知っている

 • para [接] ~のような、~のための
  • parang のリンカーがbaの後に移動してるのでparaになってるっぽい
 • kasing ~と同じ
 • alaala [名]記憶、おみやげ
 • malimutan(ma-an)[OF] ~を忘れる

Kung darating din ang gabing walang pipigil sa’tin (同上)
Kung hindi ngayon aasa bang maibabalik ang kahapon (同上)
Kahit sandali palayain ang pusong ‘di mapigil (同上)
Sana’y tayong dalawa sa huling pagkakataon na hindi na para sa’tin 願っている、最後の機会に僕たちが2人、もう僕たちのためでない

ChatGPT4先生訳: 最後のチャンスに、もう私たちのためではないけれど、二人でいられますように

At sa bawat minuto そして毎分
Ako’y ‘di natuto 僕は学ばなかった
Ipilit mang iba ako’y maghihintay sayo 他の人を強要してさえ、僕は君を待つ
Ikaw ang aking kapiling sa huling sandali 最後の瞬間に僕のそばにいるのは君だ
Kasalanan ba kung puso natin ang magwawagi 勝つのは僕たちの心なのは罪なの?

 • ipilit(i-)[OF] ~を強要する
 • kapiling [名] 腹心、パートナー [副]そばに、並んで < piling 横、選択
 • magwagi(mag-)[AF] 勝つ

Kahit sandali palayain ang pusong ‘di mapigil (同上)
Sana’y tayong dalawa sa huling pagkakataon na hindi na para sa’tin (同上)
Kahit sandali patawarin ang pusong ‘di tumigil para sa’ting dalawa たとえ一瞬でも、心を許して、僕たち2人のために止まらない
Ang maling pagkakataon na ika’y magiging akin 間違った機会、君が僕のものになる

 • patawarin(-in?)[OF] ~を許す

ちゃんと訳せてないかもしれないけど略奪愛の歌?

コメント