NTCからのお知らせ

ふとNTCからスマフォに送られてくるテキストを翻訳してみました。NTCはフィリピンの通信回線を管理監督する政府機関らしいです。

Wikipedia – National Telecommunications Commission

注目表現

  • kilalang number 知っている番号
  • Ating suportahan ang ~ ~を支援しましょう

詐欺に注意

ついさっき来た”詐欺に注意”のテキスト。同じ文面で何回も送られてくるとこれ自体スパムに見える・・・

Babala 警告
Huwag ibigay and personal na impormasyon 個人情報を与えないでください

sa text o Email テキストやeメールに

mula sa mga hindi kilalang number o email address. 見知らぬ番号やeメールアドレスからの
Maging ligtas at huwag maging biktima ng scam. 安全になってください、そして詐欺の被害者にならないでください

  • balala [名] 警告 (alret, warning)
  • kilala [形] 知っている

人でなくても、人に関する属性?電話番号やeメールアドレスなどもalamでなくてkilalaのようですね。→alam 知る kilala 人を知る

ibigay “mo” とか huwag “ka” とか人称代名詞が入ってないですね。英語みたいに入れずに命令形が作れるのかな?

国勢調査協力のお願い

ちょっと前に何度か来た”国勢調査協力のおねがい”?のテキスト。

PSA:  公共広告(Public Service Announcement)

Ang 2022 Census on Agriculture and Fisheries (2022 CAF) ay nagsimula na noong Setyembre 04, 2023 2022 農業と漁業の国勢調査(2022 CAF)は2023年9月4日に始まりました

at kasalukuyang ginaganap sa ating rehiyon. そして現在、私たちのリージョンで行われています。

Ating suportahan ang Census ng Bayan! 国の国勢調査を支援しましょう!

CAFarmer, CAFisher, Tayo ang Bida! CAF農家、CAF漁師、私たちが主役です!

  • kasalukuyan [副][形][名] 現在
  • ganapin(-in)[OF]~を実行する、完了する
  • rehiyon リージョン(フィリピンの州の一コ上の行政単位) →bansa と bayan
  • suportahan(-an)[DF] ~を支援する
  • bida 主役、ヒーロー、ヒロイン

ating supportahan = supportahan natin 支援しましょう!人称代名詞で、ng形の代わりにsa形がつかえるのは、~のモノという所有の場合だけでなく、動詞の行為者の場合も同様です。(というかタガログ語ネイティブの脳内ではng所有とng行為者は同じものなのかもしれない) →iyong/ating + verb

コメント