ang ang構文

You Animal

matuti nang malaman mo ng maaga

セリフ 60:30あたり Well, matuti nang malaman mo ng maaga. まぁ、早く知ってくれてよかったわ Mga hayop kayo! あんたらは動物よ! Sabi ko nga ba malandi ka...
Kita Kita

kahit di mo na gawa yung Onsen, yung nakahubad ka, yung buong katawan. (gawa / yung~) 

セリフ Kita Kita 38:00あたり (ジープに乗って) レア: Hello, ate. こんにちわ、姉さん Hindi, nasa labas ako. いいえ、私は外にいるわ Hindi sa labas ng bahay, s...
You Animal

ang aking seksing sekretarya

セリフ You Animal 2:30あたり。社長と秘書ごっこな会話でイチャイチャするシーン ニンファ: Hello, El Presidente こんにちわ、社長さん M.r Roger Europero ロジャー・ユーロペロ elはスペ...