ang開始文

Kita Kita

Walong minuto na akong late

セリフ Kita Kita 75:40あたり walong segundong... Walo. 8つWalong segundong tumigil ang mundo ko. 8秒間、僕の世界は止まったWalong minuto na ...
You Animal

iyong mga araw na ‘di ka makakapasok, siguradong susweldo ka naman

セリフ You Animal 51:30あたり。病室で magpagaling ka. kami na ang bahala. のあと Pati iyong mga araw na 'di ka makakapasok, siguradon...