pagka-makapal na mukha mo

Kita Kita

セリフ

Kita Kita 12:00あたりから。浮気した彼に対するレアの心の中の声。実際に実行したら猟奇犯罪になりますね。

Gusto kong sumigaw, uimiyak, magmura, pumatay, magpakamatay. 私は叫びたい、泣きたい、呪いたい、殺したい、自殺したい。

Kumalma ka. 落ち着いて

 • magmura(mag-)[AF] 呪う
  • muraにcurseという意味があるんだ。相手を下げるから?murahin(-in)[OF]~を呪う。magmuraは安く売るという意味もあり
 • pumatay(-um-)[AF] 殺す
 • magpakamatay(magpa-?)[AF?] 自殺する。
  • patay派生動詞は死ぬのか、殺すのか、整理しとかないと分からないくなるな

Kumalma ka bago ka magdesisyon. 決断する前に落ち着きなさい

Magbilang ka ng isa hanggang sampu 1から10まで数えなさい

para sigurado ka sa gawain mo, 実行するのは確かか(本当に実行するのか考えるために?)

at hindi mo ito pagsisisihan sa huli そしてそれを最後に後悔しないために

 • magdesisyon(mag-)[AF] 決める
  • magdecide(タグリッシュ)、magpasiya
 • pagsisihan(pag-an)[OF] ~を後悔する

Isa… 一つ

Ikaw na gago ka! Ang kapal ng mukha mo! あなたバカ!なんて厚い面の皮!

Kung buhusan kaya kita ng asido ha, もし私があなたに酸を注いでやろうかしら、ハッ

para mabawasan yang pagka-makapal na mukha mo! あなたのその顔の厚さを減らすために

 • buhusan(-an) ~に注ぐ
 • asido 酸、acid
 • ha 間投詞(終助詞)ハッ!避難のニュアンス
 • mabawasan(ma-an)[OF状況] < bawasan(-an)[OF] ~を減らす
 • pagka-makapal na mukha 面の皮の厚さ?
  • pagka-名詞で、“状態、性質に関する抽象的概念”という意味があります。ここでは面の皮の厚さ?となるのでしょうか? 参考 may pagka romantiko ka pala

この映画、去年末に見てたんだなー

Gago ka! バカ

Busy ka sa kakalandi mo! 浮気に忙しかったのね!

Mas malandi ka pa sa babae! あなたは女よりもっと淫乱だわ

 • kakalandi とても淫乱なこと。ka+シラブル繰り返し+語根で、語根を強調した名詞になるようです。

Kung putulin ko kaya yang pinakamamahal mong talong sa gitna ng hita mo, もし、あなたの太ももの間にある一番大事なナスをちょん切ってやろうかしら、

para makaramdam ka! あなたが感じるために

 • putulin(-in)[OF] ~を切断する
 • talong ナス(ここでは男性器の比喩)

コメント