umとmag

基本語根

uwi 家に帰る

Tagalog2000デッキで、uwian(帰る時間)というのが出てきて、ちょっとuwiについて整理してみました。 基本単語 uwi 家に帰る 帰宅、家に持って帰るもの umuwi(-um-) 家に帰る mag-uwi(mag-)家に持って...
You Animal

Ikaw na ba ang papalit sa Roger ko?

You Animal 39:30あたり Ako na ba ipapalit mo sa kanya? あなたは私を彼女の代わりにするの?Ikaw na ba ang papalit sa Roger ko? あなたは、私のロジャーの代わり...