pa(小辞)

未分類

na と pa (小辞)

小辞のpaは "まだ、他に”というニュアンスで(他の小辞と比べて)比較的わかりやすいです。なのですが、時の表現と一緒に使うパターンで、意味が分かりにくかったものがあったので整理しておきました。 na lang と pa lang ナビマニラ...
You Animal

kanta pa iyan noong panahon ng nanay ko. (pa=昔からある?)

セリフ You Animal 4:00 あたり kanta pa iyan noong panahon ng nanay ko. それは母さんの時代の歌じゃない baka nga ginamit pa iyan ng tatay ko. た...