na目的語文

You Animal

mapagkakatiwalaan

セリフ You Animal 35:00 あたり。バタンガスの別荘からジェメリンに電話するシーン mapagkakatiwalaan Jhermelyn, ikaw lang (ang) mapagkakatiwalaan ko.  ジェミ...
文法

na~ (関係代名詞的用法)

"関係代名詞"的用法という大仰なタイトルにしましたが、リンカーのnaでつなぐだけです。naでつなぐのは名詞や形容詞だけでなく、もうちょっと長めの節もつなぐことができます。 参考 文法入門 P204 名詞節の種類 大学のフィリピン語 P236...
You Animal

Nasabi na sa akin ni Jhermelyn na~

セリフ You Animal 45:00あたり Pusang ina ka! バカヤロウ Nasabi na sa akin ni Jhermelyn na hindi kayo magkasama kagabi. ジェメリンは俺に行ったよ...