taga-

You Animal

Huwag ikaw ang taga-sagot ni Linda (taga- ~する人、~係)

セリフ You Animal 56:00あたり ニンファ: Ano ka na lang, Linda? あなたはどうなの、リンダ? Aasa ka sa tatay niyan? 父親に期待するの? Paninindigan ba niy...