mapag-

Arkin

napag-isip-isip ko

セリフ Arkin - Swimming 2:20あたり napagtanto ko na kung bakit niya ginagawa sa akin yun nung bata pa ako 思いつきました、私がまだ子供のころ、なぜ...