iyanとiyon

You Animal

Malabo po yatang mangyari iyan

セリフ You Animal 1:00あたり。占い師(manghuhula)との会話 Ulo ng Kambing, dalawang sungay. ヤギの頭、2つの角 Nimfa Dimaano, ikaw ay magmamahal ...