You Animal

palalakihin ko itong anak natin na mayaman ang kinikilalang ama.

セリフ You Animal 1:01:00あたり。ニンファがロジャーに言うセリフ Palalakihin ko itong anak natin na mayaman ang kinikilalang ama. 金持ちを父親にして、私がこ...
You Animal

Gusto ko munang makapag-isa

セリフ You Animal 1:00:00 あたり。妊娠発覚後のチャット Gusto ko munang makapag-isa. まず一人になりたいの 簡単なセリフですが、makapag-isa にひっかかりました。なお 字幕 タガログ...
You Animal

May kapitbahay na nagpapa-alaga?

セリフ 54:00あたり。妹に子供がいるのを知るシーン ニンファ: O, kaninong anak iyan?  あら、それは誰の子供? ニンファ: May kapitbahay na nagpapa-alaga?  世話させてるの近所の...
タガログソング

Ang Huling El Bimbo – Eraserheads (1995)

ビデオ  歌詞  最近ボキャビルする中で覚えずらい体の部位の名前がたくさんでてきてよかったです。 ピックアップ表現 nakakatindig balahibo: 鳥肌が立つような kenbot ng bewang: 腰の揺れ tagahug...
ボキャビル

背中パーツ

いつまでたっても定着しない単語シリーズ。背中のパーツ3点 balikat 肩、バリーカット beywan 腰(くびれ部分)、ベーワン balakang 腰(丸み部分)、バラカーン 背中にある体の部位の名前ですが、全部bではじまる上に、何か覚...
You Animal

tayo na

セリフ You Animal 43:00あたり Ninfa: you had me at hello. あなたは"hello"だけで私を手に入れたわ(英語) Inigo: kahit wala naman akong sinabing "h...
You Animal

makapaglinis na nga (主語なし状況モード)

セリフ You Animal 39:30あたり makapaglinis na nga ng katawan at konsensiya. 体と良心を洗おう ひっかかったのが makapaglinis。mag動詞の状況モードの makapa...
You Animal

Naibayad ko sa utang ko kay Pareng Manny (i→mai)

セリフ You Animal 25:00あたり Ninfa: Nga pala, kailangan na natin magbayad ulit para sa renta. そういえば、私たちはまた家賃を払う必要があるわ Roger: ...
You Animal

kung baga sa pares (kungbaga)

You Animal 11:30あたり kung sa romansa at sa masabing may boyfriend, 恋愛とボーイフレンドを持つことについて言えばwala na 'kong hahanapin pa kay R...
You Animal

Nagkalat naman ang mga borta sa Kamias.

You Animal 11:00あたり。ボーイフレンドがいない、というウサギ友人にニンファが冗談で言う言葉 Kung walang patutu(*) sayo, Nagkalat naman ang mga borta sa Kamias...